Teknik Analiz Nedir?

0 7

Teknik Analiz Nedir? Grafik olarak da bilinen teknik analiz (TA), geçmiş fiyat ve hacim verilerine dayalı olarak gelecekteki piyasa davranışını tahmin etmeyi amaçlayan bir analiz türüdür. Teknik analiz yaklaşımı, geleneksel finans piyasalarında hisse senetlerine ve diğer varlıklara yaygın olarak uygulansa da, kripto para piyasasında dijital para ticaretinin de önemli bir bileşenidir. Teknik Analiz Nedir? sorusunu cevapladığımıza göre biraz daha detaya inelim.

 Varlık fiyatlarıyla ilgili birçok faktöre bakan temel analizin aksine, teknik analiz kesinlikle tarihsel fiyat hareketlerine odaklanır. Bu nedenle varlık fiyat hareketlerini ve hacim verilerini incelemek için bir araç olarak kullanılır ve birçok trader tarafından eğilimleri ve olumlu ticaret fırsatlarını belirlemek için kullanılır.

Betimleyici analizin ilkel biçimleri 17. yüzyıl Amsterdam ve 18. yüzyıl Japonya’sında ortaya çıkmasına rağmen, modern betimleyici analiz genellikle Charles Dow’un çalışmalarına kadar uzanır. Bir finans gazetecisi ve Wall Street Journal’ın kurucusu olan Dow, bireysel varlıkların ve piyasaların genellikle bölümlere ayrılabilen ve incelenebilen trendlere göre hareket ettiğini ilk fark eden kişi oldu. Çalışmaları, teknik analizin gelişimini teşvik eden Dow Teorisini doğurdu.

‘ün ilk günlerinde, teknik analize temel yaklaşım elle çizilmiş tablolara ve manuel hesaplamalara dayanıyordu, ancak teknolojideki ve modern bilgisayarlardaki gelişmeler teknik analizi yaygınlaştırdı ve onu birçok yatırımcı ve trader için önemli bir araç haline getirdi.

Teknik analiz nasıl çalışır?

Belirtildiği gibi, teknik analiz temel olarak bir varlığın mevcut ve önceki fiyatlarının incelenmesidir. Teknik analizin altında yatan varsayım, varlık fiyat hareketlerinin rastgele olmadığı ve genellikle zaman içinde tanımlanabilir eğilimlere dönüştüğüdür.

  Teknik analizinin merkezinde, arz ve talebin piyasa güçlerinin analizi yer alır ve genel piyasa duyarlılığını ortaya çıkarır. Başka bir deyişle, bir varlığın fiyatı, karşıt alım ve satım güçlerinin bir yansımasıdır ve bu güçler, traderlerin ve yatırımcıların duygularıyla (çoğunlukla korku ve açgözlülük) yakından ilişkilidir.

 Teknik analizin yüksek hacimli ve yüksek likiditeye sahip normal koşullar altında işleyen piyasalarda daha güvenilir ve etkili olduğu düşünülmelidir. Kitlesel pazarlar, fiyat manipülasyonuna ve yanlış sinyaller üretebilecek ve teknik analizleri işe yaramaz hale getirebilecek olağandışı dış etkilere karşı daha dirençlidir.

Fiyatları araştırmak ve nihai olarak uygun fırsatları belirlemek için trader, gösterge adı verilen çeşitli grafik araçları kullanır. Teknik analiz göstergeleri, yatırımcıların mevcut trendleri bulmasına ve gelecekteki trendler hakkında fikir vermesine yardımcı olur. Bazı traderler, teknik analizdeki göstergeler yanlış olabileceğinden, riski azaltmak için birden fazla gösterge kullanır.

Genel Teknik Analiz göstergeleri nelerdir?

Teknik analiz kullanan yatırımcılar, grafiklere ve geçmiş fiyat hareketlerine dayalı olarak piyasa eğilimlerini test etmek ve belirlemek için genellikle çeşitli göstergeler ve göstergeler kullanır. Teknik analizin birçok göstergesinden Basit Hareketli Ortalama (SMA), en yaygın kullanılan ve iyi bilinen örneklerden biridir. Adından da anlaşılacağı gibi, bir varlığın belirli bir süre boyunca kapanış fiyatına dayalı olarak basit bir hareketli ortalama (SMA) hesaplanır. Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ise, eski fiyattan ziyade son kapanış fiyatını vurgulayan basit hareketli ortalamanın değiştirilmiş bir versiyonudur. Teknik analizde yapılan yaygın 7 hata üzerinde yazdığımız makaleyi okumanızı tavsiye ederiz.

Yaygın olarak kullanılan bir diğer gösterge, Göreceli Güç Endeksidir (RSI). Osilatörler olarak da bilinen bir gösterge sınıfına aittir. Yani, zaman içindeki fiyat değişikliklerini izleyen hareketli ortalamaların aksine, osilatörler önceden tanımlanmış bir aralık içinde okunabilir veriler üretmek için fiyat verilerine formüller uygular. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 0 ile 100 arasında değişmektedir.

 Bollinger Bantları (BB) göstergesi, traderler arasında çok popüler olan başka bir osilatör türüdür. BB (Bollinger Bantları) göstergesi, hareketli ortalama etrafında akan iki yan banttan oluşur. Aşırı satın alınabilecek veya aşırı satılabilecek piyasa koşullarını belirlemek ve piyasa oynaklığını ölçmek için kullanılır.

Daha temel ve basit teknik analiz araçlarına ek olarak, verileri oluşturmak için diğer göstergelere dayanan bazı göstergeler de vardır. Örneğin, Stokastik RSI, normal bir RSI’ye bir formül uygulanarak hesaplanır. Bir başka popüler örnek, “Trend Follower” (MACD) göstergesidir. Ana MACD çizgisi (MACD çizgisi), iki üstel hareketli ortalamanın (EMA) ayrılmasıyla oluşur. Ardından, başka bir üstel hareketli ortalama (EMA) oluşturmak için ilk satırı kullanın ve sinyal hattı adı verilen ikinci bir satır oluşturun. Ayrıca bu iki çizgi arasındaki farka göre hesaplanan bir MACD histogramı vardır.

Ticaret (Trading) sinyalleri

Göstergeler genel eğilimleri bulmanıza yardımcı olabilir, ancak potansiyel giriş ve çıkış noktaları (alış veya satış sinyalleri) hakkında sizi bilgilendirmek için de kullanılabilir. Bu sinyaller, gösterge diyagramında belirli olaylar meydana geldiğinde üretilebilir. Örneğin, 70 veya daha yüksek bir RSI, piyasanın aşırı alım yaptığını gösteren okunabilir veriler üretir. Aynı mantık, RSI 30’un altına düştüğünde de geçerlidir. Bu genellikle aşırı satım piyasa koşullarının bir işareti olarak algılanır.

Daha önce belirtildiği gibi, teknik analiz tarafından sağlanan alım satım sinyalleri her zaman doğru değildir ve teknik analiz göstergeleri tarafından da önemli sayıda yanlış sinyal üretilir. Bu, geleneksel piyasadan çok daha küçük ve daha değişken olan kripto para piyasası için özel bir endişe kaynağıdır.

Teknik analiz vs Temel analiz

Teknik analize dayalı temel piyasa fiyatı, belirli bir varlıkla ilişkili tüm temel faktörleri zaten yansıtmaktadır. Ancak teknik analiz (TA) yaklaşımından farklı olarak, temel olarak tarihsel fiyat ve hacim verilerine (piyasa çizelgeleri) odaklanan temel analiz (FA), daha geniş bir araştırma stratejisine sahiptir.

 Temel analiz, bir varlığın gelecekteki performansının daha çok geçmiş verilere bağlı olduğunu savunur. Temel olarak, temel analiz (FA), işletme yönetimi, itibar, pazar rekabeti, büyüme ve sağlık gibi çeşitli makroekonomik ve mikro ekonomik koşullara dayalı olarak bir işletmenin, işletmenin veya varlığın içsel değerini tahmin etme yöntemidir.

Dolayısıyla, öncelikle fiyat hareketini ve piyasa davranışını tahmin etmek için bir araç olarak kullanılan teknik analizin (TA) aksine, temel analiz (FA), bir varlığın aşırı değerli olup olmadığının bağlamına ve potansiyeline bağlı olup olmadığını belirleme yöntemidir. Teknik analiz çoğunlukla kısa vadeli yatırımcılar tarafından kullanılırken, temel analiz fon yöneticileri ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih edilme eğilimindedir.

 Teknik analizin önemli bir avantajı, nicel verilere dayanmasıdır. Bu nedenle, fiyat geçmişinin nesnel bir çalışması için bir çerçeve sağlar ve temel analize daha nitel bir yaklaşımla gelen bazı varsayımları ortadan kaldırır.

 Bununla birlikte, ampirik verilerle uğraşmasına rağmen, teknik analiz hala kişisel ve öznel önyargılardan etkilenmektedir. Örneğin, bir varlık hakkında kesin bir sonuca varmaya kararlı bir trader, kullandığı teknik analiz araçlarını kendi önyargılarını desteklemek ve yansıtmak için kullanabilecektir ve çoğu durumda bu onların bilgisine olur. Ayrıca, piyasanın net bir model veya eğilim göstermediği zamanlarda teknik analiz başarısız olabilir.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Average: 0]
class='yasr-vv-bottom-container' style='display:none'>
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.