Temel Analiz Nedir?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Temel analiz nedir ? al-sat söz konusu olduğunda, ister bir asırdır var olan hisse senetleriyle, ister yeni  kripto para birimleriyle uğraşıyor olun, mutlak bir bilim yoktur. Ya da varsa, Wall Street’teki en başarılı isimler yetkilileri gizli tutmakta iyidir. Yeni başlayanlar için alım satım rehberini, siz değerli okurlarımız için hazırladık. Bunun yerine, yatırımcılar ve traderler tarafından kullanılan birçok araç ve metodoloji vardır. Bu yöntemler genel olarak iki kategoriye ayrılabilir: temel analiz (FA) ve teknik analiz (TA).

Temel Analiz Nedir?

Temel analiz, yatırımcılar tarafından bir varlığın veya şirketin gerçek değerini belirlemek için kullanılan bir metodolojidir. Bu değerlemenin başarılı olması için, varlığın veya şirketin aşırı değerli mi yoksa düşük değerli mi olduğunu belirlemek için iç ve dış faktörlerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekir. Sonuçlarınız, ödüllendirici bir strateji bulmanıza yardımcı olabilir.

Örneğin, bir şirketle ilgileniyorsanız, şirketin finansal durumu hakkında fikir edinmek için önce şirketin kazançlarına, bilançosuna, finansal tablolarına ve nakit akışlarına bakmanız iyi bir fikirdir. Ardından, şirketinizin faaliyet gösterdiği pazarı veya sektörü değerlendirmek için bir seviye yukarı çıkabilirsiniz. Rakipleri kimler? Şirketinizin hedef müşteri kitlesi kimdir? Bu aralığı genişletir mi? Faiz oranları ve enflasyon gibi ekonomik faktörleri hesaba katmak için çentiği de yükseltebilirsiniz.

 Bu, yukarıda açıklanan aşağıdan yukarıya yaklaşımdır. İlgilendiğiniz şirketle başlayın ve şirketin daha geniş ekonomideki konumunu anlamak için ilerleyin. Alternatif olarak, yukarıdan aşağıya bir yaklaşım da kullanabilirsiniz. Bu yaklaşımla önce büyük resme bakar, ardından seçeneklerinizi daraltırsınız.

Bu tür bir analizin temel amacı, tahmini bir hisse senedi fiyatı bulmak ve bunu cari fiyatla karşılaştırmaktır. Tahmini fiyat mevcut fiyattan daha yüksekse, hisse senedi fiyatının değerinin düşük olduğu sonucuna varabilirsiniz. Teklif piyasa fiyatının altındaysa, aşırı değerli olarak kabul edilebilir. Analizden elde edilen veriler, şirkette hisse alıp satma konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur.

Temel Analiz ve Teknik Analiz Farkları Neler?

Kripto para birimlerine, forex’e veya borsaya aşina olmayan yatırımcılar, genellikle hangi yaklaşımı izleyecekleri konusunda kafaları karışır. Teknik analiz ve temel analiz, farklı şeyleri analiz etmek için çok farklı yöntemler kullanarak tam tersidir. Bununla birlikte, her ikisi de ticaret için veri sağlar. Peki iyi olan ne?

 Pratikte bu iki yöntemin neler sunduğunu sormak daha mantıklı. Temel analistler, hisse senedi fiyatının, hisse senedinin gerçek değerini yansıtmayabileceğine ve bu ideolojiye dayalı yatırım kararları verebileceğine inanıyor.

 Buna karşılık, teknik analistler, tarihsel fiyat dalgalanmalarının ve hacim verilerinin gelecekteki fiyat dalgalanmalarını bir dereceye kadar tahmin edebileceğine inanıyor. Dış etkenlere bakmak yerine fiyat çizelgelerine, kalıplara ve piyasa trendlerine odaklanıyoruz. Pozisyona girip çıkmak için ideal noktayı belirlemeyi amaçlarlar.

Etkin Piyasa Hipotezinin (EPH) savunucuları, teknik analizi (TA) kalıcı olarak aşmanın imkansız olduğuna inanmaktadır. Teori, finansal piyasaların varlıklar hakkında bilinen tüm bilgileri temsil ettiğini (finansal piyasalar “makul”) ve tarihsel verilerin zaten piyasaya yansıtıldığını iddia eder. EPH’nin “zayıf” versiyonu, temel analizi geçersiz kılmaz, ancak “güçlü” versiyonu, en ayrıntılı araştırmalarla bile rekabet avantajı elde etmenin imkansız olduğunu iddia eder.

 Hem temel hem de teknik analiz, farklı alanlara ilişkin değerli bilgiler sağlar, bu nedenle birinin diğerinden daha iyi bir strateji olduğu söylenemez. Bazıları belirli bir ticaret stilini tercih ederken, çoğu insan büyük resmi elde etmek için bu iki analitik yöntemi birleştirir. Bu hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımlar için geçerlidir.

En Çok Kullanılan Göstergeler

Temel analiz, içgörü için mum çubuklarına, MACD’lere veya RSI’lara bakmak yerine temel analize özgü bazı göstergelere bakar. Bu bölümde bazı yaygın göstergeleri sizlere tanıtacağız.

Hisse başına kar (HBK)

Hisse başına kazanç, bir şirketin kârlılığının algılanan bir ölçüsüdür ve şirketin her bir hisseden ne kadar kâr ettiğini gösterir. HPK, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

(net gelir – rüçhanlı hisse senetlerindeki kar payı) / toplam hisse sayısı

 Örneğin, bir şirketin temettü ödemediğini ve 1 milyon dolar kâr ettiğini varsayalım. 200.000 hisse ihraç edilirse, bu formülde 5 $ HBK’yı temsil eder. Bu hesaplama karmaşık değildir, ancak size potansiyel yatırımlar hakkında fikir verir. EPS’si yüksek (veya yükselen) şirketler genellikle yatırımcılar için daha çekicidir.

 Bazı insanlar, sahip olunan toplam hisse sayısına ekleyen faktörleri de hesaba kattığı için, hisse başına seyreltilmiş kazançları tercih eder. Örneğin, hisse senedi opsiyonları çalışanlara bir şirkette hisse satın alma fırsatı verir. Sonuç olarak, yıl için net gelirin daha fazla paya bölünmesi ve seyreltilmiş HBK değerinin HBK değerinden daha düşük olması beklenmektedir.

Fiyat kazanç (F/K) oranı

Fiyat-kazanç oranı (kısaca F/K), hisse senedi fiyatını EPS ile karşılaştırarak bir şirketin değerini belirler. Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

hisse fiyatı / hisse başına kar

 RBI 5 $ ile önceki örnek şirketi yeniden kullanalım. Her hisse senedinin 10 dolardan işlem gördüğünü varsayarsak, 2’lik bir fiyat-kazanç oranı elde edersiniz. Ne demek istiyorsun? Aslında, bu sorunun cevabı büyük ölçüde diğer çalışmaların gösterdiğine dayanmaktadır.

 Çoğu insan, bir hisse senedi fiyatının aşırı değerli mi (yüksek yüzdeli) yoksa düşük değerli mi (düşük yüzdeli) olduğunu belirlemek için fiyat-kazanç oranlarını kullanır. Ortaya çıkan rakamları benzer firmaların fiyat-kazanç oranları ile karşılaştırarak değerlendirmekte fayda var. Bununla birlikte, bu kural her zaman geçerli değildir, bu nedenle F/K oranının diğer kalitatif ve kantitatif analiz teknikleriyle birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Piyasa değeri defter değeri (PP/DD) oranı

Piyasa değerinin defter değerine oranı (piyasa değerinin hisse senedine oranı veya PD / O oranı olarak da bilinir), yatırımcıların bir şirketi defter değerine göre nasıl değerlendirdiğini gösterir. Defter değeri, bir şirketin mali tablolarında rapor edilen değerdir (genellikle varlıklar eksi yükümlülükler). Hesaplama aşağıdaki gibidir:

 Bir önceki örnekte kullandığımız şirkete geri dönelim. Diyelim ki defter değeri 500.000 dolar. Her bir hissenin fiyatı 10 dolar ve 200.000 hisse var. Bu durumda, hisse başına defter değeri 500.000 ABD Doları / 200.000 ABD Doları veya 2.5 ABD Doları olacaktır.

Bu sayıları formüle koyarsanız, piyasa değeri ve 4 olan fiyat-defter değeri oranı 10 $ / 2.5 $’dır. Yüzeyde, bu çok iyi bir sonuç değil. Hisse senetlerinin şirket kağıdının dört katı değerinde işlem gördüğünü söylüyor. Bu, pazarın şirketi fazla tahmin ettiğini ve önemli ölçüde büyümesinin beklendiğini gösterebilir. Oran 1’den küçükse, bu sonuç şirketin değerinin piyasanın şu anda sunduğundan daha yüksek olduğunu gösterir.

Yukarıdaki kriterler kripto para birimlerine uyarlanamaz. Bunun yerine, projenizin finansal performansını ölçmek için diğer faktörlere bakabilirsiniz. Şimdi sizlere, kripto para birimi yatırımcıları tarafından kullanılan bazı metrikleri açıklayacağız.

Ağ değeri işlem hacmi (NVT) oranı

Genellikle kripto para piyasasının fiyat-kazanç oranı olarak kabul edilen NVY oranı, hızla kripto para temel analizinin temel unsurlarından biri haline geldi. Bu, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

ağ değeri / günlük işlem hacmi

NVT, o ağdaki işlemin değerine dayalı olarak belirli bir ağın değerini belirlemeye çalışır.  Coin A ve Coin B olmak üzere iki projeniz olduğunu varsayalım. Her ikisinin de piyasa değeri 1.000.000$’dır. Ancak Coin A’nın günlük işlem hacmi 50.000$ ve Coin B’nin günlük işlem hacmi 10.000$’dır.

 A madeni paranın NVT oranı 20 ve B madeni paranın NVT oranı 100’dür. Genel olarak, NVT oranı düşük olan varlıklar düşük değerlenmiş olarak kabul edilir ve NVT oranı yüksek olan varlıklar aşırı değerli olarak kabul edilir. Bu durumda, madeni para A’nın madeni para B’ye kıyasla daha az değerli olduğu sonucuna varabiliriz.

Aktif adresler

Bazı kişiler, ağın ne kadar kullanıldığını ölçmek için ağdaki etkin adreslerin sayısına bakar. Güvenilir bir gösterge olmasa da (bu ölçüm üzerinde değişiklik yapılabilir), ağ etkinliği hakkında fikir verebilir. Belirli bir dijital varlığın gerçek değerini hesaplarken bu bilgiyi denkleme ekleyebilirsiniz.

Fiyat madencilik başabaş oranı

Fiyat madenciliği için başa baş oranı, ağ katılımcıları tarafından çıkarılan çalışma madeni paralarının kanıtını değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür. Madencilik süreciyle ilgili elektrik ve donanım maliyetleri dikkate alınır.

 Fiyat Madenciliği Başa Baş Oranı, blok zinciri ağının mevcut durumu hakkında birçok bilgi sağlayabilir. Başa baş noktası, madeni paraların maliyetidir. Örneğin bu değer 10.000$ ise madenciler genellikle yeni birimler oluşturmak için 10.000$ harcarlar. Örneğin,

 Madeni Para A’nın 5.000 ABD Dolarından işlem gördüğünü ve Para B’nin 20.000 ABD Dolarından işlem gördüğünü ve her ikisinin de başabaş noktası 10.000 ABD Doları olduğunu varsayalım. A madeni paranın oranı 0,5 ve B madeni paranın oranı 2’dir. Madeni para 1’den küçük bir oran madencinin madeni para çıkarırken para kaybettiğini gösterir. Coin B için madencilik faydalıdır çünkü harcadığınız her 10.000$ için 20.000$ kazanırsınız.

 Teşvikler ile bu oranın zamanla 1’e yaklaşması beklenir. Madeni para A’ya zarar verenler, fiyat yükselmedikçe ağdan ayrılacaklar. Coin B tarafından sunulan ödüller ilginçtir, bu nedenle sunulan avantajlardan yararlanmak için ağ karlılığını kaybedene kadar daha fazla madencinin ağa katılmasını bekleyebiliriz.

Whitepaper, ekip ve yol haritası

Kripto para birimlerinin ve jetonların değerini belirlemenin en yaygın yollarından biri  ski okul proje incelemelerini kullanmaktır. Teknik incelemeyi okumak proje hedeflerinizi, uygulamalarınızı ve teknolojilerinizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Ekip üyelerinin önceki deneyimleri, ürünü geliştirme ve genişletme becerisine ışık tutabilir. Son olarak, yol haritası projenin bu hedefe doğru ilerleyip ilerlemediğini gösterebilir. Projenizin birincil amacına ulaşma olasılığını belirlemek için ek araştırmalar da kullanabilirsiniz.

Temel analizin artıları ve eksileri

Avantajları

Temel analiz, teknik analizin yetişemeyeceği güçlü bir kurumsal değerleme yöntemidir. Dünyanın dört bir yanındaki traderlerin çeşitli niteliksel ve niceliksel faktörlerini incelemek, herhangi bir işlem için önemli bir başlangıç ​​noktasıdır.

 Temel analiz, kanıtlanmış teknolojiye ve kullanıma hazır kurumsal verilere dayanır, böylece herkes bunu yapabilir. En azından geleneksel pazar için bu doğru. Bununla birlikte, kripto para birimlerinde (hala küçük bir endüstri), veriler her zaman hazır değildir ve varlıklar arasındaki yüksek korelasyon, FA’nın çok etkili olmayabileceği anlamına gelir.

Teknik analiz, düzgün bir şekilde yapıldığında, halihazırda değeri düşük olan ve zaman içinde değeri artabilecek hisse senetlerinin belirlenmesi için temel sağlar. Warren Buffett ve Benjamin Graham gibi en başarılı yatırımcılar, bu tür derinlemesine kurumsal araştırmaların çok başarılı sonuçlar üretebileceğini defalarca kanıtladılar.

Dezavantajları

Temel analiz kolaydır, ancak iyi bir temel analiz zordur. Bir hisse senedinin “öz değerini” belirlemek zaman alan bir süreçtir ve sayıları bir formüle basitçe koymaktan çok daha fazla çalışma gerektirir. Değerlendirilmesi gereken birçok faktör vardır ve bunu etkili bir şekilde yapmak zaman alıcı ve zor olabilir. Ayrıca, temel analiz, kısa vadeli işlemler için uzun vadeli işlemlerden daha uygundur.

 Bu tür bir analiz, teknik analizle tanımlanabilen güçlü piyasa güçlerini ve eğilimleri de gözden kaçırabilir. Ekonomist John Maynard Keynes şunları söyledi:

“Piyasa, mali bakımdan güçlü kalabileceğinizden daha uzun bir süre boyunca irrasyonel kalmayı sürdürebilir.”

Özetle

Temel analiz, en başarılı traderlerden bazıları tarafından güvenilen yerleşik bir uygulamadır. Strateji, yatırımcıların hisse senetlerinin, kripto para birimlerinin ve diğer varlıkların gerçek değerini daha iyi değerlendirmelerine ve aynı zamanda şirketi ve sektörü bir bütün olarak daha iyi anlamalarına olanak tanır.

Temel ve teknik analizin birleşimi, yatırımcılara ve traderlara varlıklarının ve işletmelerinin faydaları hakkında kapsamlı bilgiler sağlayabilir. Hem geleneksel hem de kripto para piyasalarındaki birçok kişi FA ve TA’yı birlikte kullanmayı tercih ediyor.

 Bununla birlikte, kripto para birimlerinin yeni doğası göz önüne alındığında FA’nın çok etkili bir yöntem olmayabileceği belirtilmelidir. Güçlü bir risk yönetimine sahip olduğunuzdan emin olmak için her zaman kendi araştırmanızı yapın.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Average: 0]
0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

KriptoBurda ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!